Herman Melville

Foto Herman Melville

Herman Melville (1819-1891) bevoer als matroos de wereldzeeën, hij werkte op walvisvaarders en oorlogsbodems. De ervaringen die hij tijdens zijn omzwervingen opdeed verwerkte hij in zijn romans en novellen, waarmee hij aanvankelijk groot succes boekte.

De publicatie van Moby Dick, zijn bekendste roman en nu algemeen beschouwd als een van de hoogtepunten uit de wereldliteratuur, kwam hem op een storm van verontwaardiging van het Amerikaanse publiek en van Amerikaanse pers te staan en maakte een einde aan zijn populariteit. Hij raakte in vergetelheid en moest in zijn levensonderhoud voorzien als douanebeambte. Pas in de jaren twintig van de vorige eeuw werd hij herontdekt en sindsdien geldt hij als een van de grootste Amerikaanse schrijvers.