Jelle Krol

Foto Jelle Krol

Drs. Jelle Krol (1957) is verbonden aan Tresoar, het historisch en letterkundig centrum van Friesland als collectievormer / vakreferent. Hij collectioneert voor Tresoar publicaties die betrekking hebben op het vakgebied moderne talen. Speciaal voor wat het Fries betreft, verwerft hij voor Tresoar ook collecties van particulieren, met name archieven van en over Friese schrijvers en dichters.

Hij publiceert over de Friese literatuur. Meest recent (2011) bezorgde hij samen met Tineke Steenmeijer de Samle fersen (Verzamelde gedichten) van D.A. Tamminga. Voor het Friese literatuur-geschiedenisboek Zolang de wind van de wolken waait (2006) schreef hij het hoofdstuk over de jaren 1915-1945. Hij recenseerde Fries proza voor de Leeuwarder Courant en samen met P. van der Zee vertaalde hij het Beowulf uit het Oudengels in het Fries.