Koen Vossen

Dr. Koen Vossen is politiek historicus en doceert politicologie en politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast verzorgt hij regelmatig cursussen voor Hoger Onderwijs voor Ouderen in Amsterdam en Rotterdam en publiceert hij in journalistieke media als de Groene Amsterdammer en het Historisch Nieuwsblad. Kijk voor meer informatie op www.koenvossen.com.