Louise Fresco

Foto Louise Fresco

Prof. dr. ir. Louise O. Fresco (1952) is in juni 2006 tot universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam benoemd, met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief.

Louise Fresco is lid van de KNAW, buitenlands lid van de Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in Stockholm, corresponderend lid van de Real Academia de Ingeniería in Madrid en lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Ook is zij Visiting Professor bij het Institute of Earth Sciences van Stanford University en bij de David and Lucille Packard Foundation in Palo Alto (VS). Daarnaast is zij Distinguished Professor aan de Wageningen Universiteit.

Fresco promoveerde in 1986 cum laude op het gebied van tropische plantenteelt aan de Wageningen Universiteit. Van 1990 tot 1997 was zij daar hoogleraar plantaardige productiesystemen, met als specialisatie tropische gebieden. Vanaf 1986 heeft Fresco verschillende functies vervuld, waaronder van 1997 tot 1999 Director of Research op het Agriculture Department van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome, waar zij vervolgens van januari 2000 tot mei 2006 Assistant Director-General was en verantwoordelijk voor al het technische werk op gebied van landbouwproductie, en later ook voedselvoorziening. Daarvoor was zij president van de Adviesraad voor Onderzoek naar Natuur en Milieu en medeoprichter en voorzitter van het Land Use and Land Cover Change Project (LUCC) van de International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP).

In 2006-2007 was zij voorzitter van de inspectie van het Earth System Science Partnership (ESSP), het gezamenlijke programma van het International Geosphere Biosphere- Programme (IGBP) en het International Human Dimensions of Global Change Programme (IDHP). Daarnaast was zij lid van de Deltacommissie (2007-2008), die zich buigt over bescherming van de Nederlandse kust en het achterland tegen de gevolgen van de te verwachten zeespiegelstijging en klimaatveranderingen. Eerder was zij ook lid van jury de Heinekenprijs voor Milieu.

Fresco heeft een lange lijst met publicaties op haar naam staan, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als in de populaire media. Ze schrijft een tweewekelijkse column in de NRC en wordt regelmatig gevraagd om deel te nemen aan een scala van nationale en internationale radio- en televisieprogramma's.