Rick Honings

Rick Honings (1984), Neerlandicus en gelauwerd biograaf van Willem Bilderdijk, is verbonden aan de opleiding Nederlands van de Universiteit Leiden. Hij schreef oa dissertaties over de literatuur van de negentiende eeuw, een tijdvak waarover hij tevens vele boeken, artikelen, tekstuitgaven en bloemlezingen publiceerde.