Wieke de Haan

Foto Wieke de Haan

Wieke de Haan (1959) schreef de verhalenbundels Optriuwe en ôfbliuwe (2005) en Ophysje en delbêldzje (2006), beide nadrukkelijk geafficheerd als 'ferhaleboek foar froulju' en misschien mede daarom door velen bejubeld als Friese chicklit-literatuur, maar door anderen verguisd. Ze leverde ook een bijdrage voor de Friese versie van De Vagina Monologen.