Luistervoorbeeld

Wat je vindt mag je houden

Geweldloos communiceren als weg naar verbinding
Auteur Jan van Koert
Voorlezer Truus Boereboom, Theophile van Emstede, Janneke Dubbelboer, Jan van Koert, Els Lievaart, Nol de Visser
Speelduur 4u 29m 20s
€ 16,00

Beschrijving

"Iedere gewenste verandering is mogelijk als we met aandacht waarnemen wat zich om ons heen en in onszelf afspeelt. Waarnemen van onze reacties, onze angsten en ons denken die het zuivere waarnemen storen en vervormen." J. Krishnamurti (1895-1986)

Dr. Marshall Rosenberg, de grondlegger van het gedachtegoed 'Geweldloze Communicatie' zegt: 'Er zijn slechts twee zaken belangrijk in de kwalitatieve verbinding die we zoeken met onze medemens: wat leeft er in ons en wat kan ik doen om het leven nog mooier te maken.'

Wat je vindt mag je houden gaat dáárover en is geschreven voor iedereen die verandering wil in de communicatie met zichzelf, in het gezin, de werksituatie en leefomgeving. Het geeft hadvatten hoe dat zou kunnen: gewoon door ons bewust te worden van onze oordelen, van wat we 'vinden' en waar we elkaar ongewild mee kwetsen, afremmen, op een ander spoor zetten, afschrikken enzovoort. Vanuit heldere situatiebeschrijvingen voert Jan van Koert de lezer langs herkenbare en dagelijkse situaties waarin we juist níet aangeven wat er in ons leeft.

Een luisterboek dat uw (samen)leven kan veranderen door een ander wijze van communiceren, die Van Koert Verbindend Communiceren noemt.

Inhoud
1. Verbinding
2. Contact maken
3. De giraf en de jakhals
4. Het ladekastje
5. Gedachteladders
6. Hoofdzaak - hartzaak
7. Verantwoordelijkheid nemen
8. Niemand doet ooit iets voor een ander
9. De kracht van kwetsbaarheid
10. Eerlijk zijn
11. Verwachtingen
12. Empathie en mededogen
13. Empathisch luisteren
14. Stenen gooien
15. Toneelspelen
16. Spreken en luisteren
17. Schrijven en 'luisteren'
18. Straffen en belonen
19. De parkeergarage
20. Hier en nu
21. Stress
22. Afscheid nemen
23. Hoe nu verder?

Details

Uitgeverij Vine, coaching en training
Publicatiedatum 9 mei 2014
ISBN 9789081572132
Taal Nederlands
Speelduur 4u 29m 20s
Bestandsgrootte 553 Mb
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden

Recensies uit de pers

"In de geschiedenis van de mensheid is langzamerhand wel voldoende aangetoond dat geweld en dwang geen einde maken aan geweld en dwang. Steeds weer raken mensen in hun onderlinge relaties, als partners en in gezinnen, als vrienden, buren of collega’s, maar ook collectief als groep of als volk gevangen in een spiraal van geweld. Gandhi heeft het eindresultaat daarvan treffend onder woorden gebracht toen hij zei: Oog om oog, dat maakt de hele mensheid blind. In plaats van bijna automatisch de ander tot vijand te verklaren en met subtiel of met grof geweld ten strijde te trekken, zouden we ook op een andere manier met onze gevoelens en met elkaar om kunnen gaan. Die andere manier heet “geweldloze communicatie”. Marshall Rosenberg, de grondlegger van het Center for Non Violent Communication, omschreef geweldloze communicatie als: Ontdekken wat er in mijzelf en in de ander leeft, bepalen wat ik kan doen om het leven mooier te maken en beseffen dat geven het mooiste is in dit leven. Intussen heeft die aanpak wereldwijd geleid tot vruchtbare experimenten in het geweldloos oplossen van conflicten. En intussen wordt die methode ook in tal van landen onderwezen en geoefend. Jan van Koert staat midden in die beweging. In dit boek heeft hij zijn jarenlange ervaring als trainer beschikbaar gesteld voor ieder die wil zoeken naar creatievere oplossingen voor conflicten dan de klassieke schijnoplossing die geweld heet. De omschrijving van Rosenberg begint met: ontdekken wat er in mijzelf leeft. Dat is het enige juiste begin voor gedragsverandering.

Er bestaat een mooi beeld: het beeld van de plas benzine en de stille vijver met water. Als ik wil ontdekken wat er in mij leeft kan dat beeld van pas komen. Ik moet mijzelf dan afvragen: welke van die twee ben ik eigenlijk? Ben ik een plas benzine, dan reageer ik als er een brandende lucifer in mij gegooid wordt met een explosie van geweld. Ben ik een stille vijver dan volgt er hooguit een kort sissend geluid en wordt mijn innerlijke rust niet verstoord. In de meesten van ons ligt veel explosief materiaal opgeslagen. Het bestaat uit overgeërfde instinctieve patronen, verdrongen en niet verwerkte ervaringen, verlangens en behoeften waaraan niet is voldaan, (voor)oordelen over mijzelf en de ander. Zolang dat materiaal niet is opgeruimd of minstens aan het licht is gebracht blijf ik een gevaar voor de vrede: in mezelf, in mijn relaties met anderen, in de wereld.
Geweldloosheid en vrede beginnen dus bij jezelf: bij zelfreflectie en zelfkennis. Naarmate we op die weg vorderen kunnen we dat wat we op de ander projecteren terugnemen, en gaan we zien wat er werkelijk in de ander leeft. Dan ontwikkelen we dat prachtige innerlijke zintuig dat ‘empathie heet.

Jan van Koert bespreekt die keuze in dit hoorspelboek als volgt: ‘Als we er bewust voor kiezen om in het leven te reageren vanuit compassie, vrede en harmonie, dan vervullen we met deze positieve kwaliteiten ook onze eigen behoeften.’ In dit boek worden, geïllustreerd met tal van voorbeelden uit de praktijk van het dagelijkse leven, uiterst bruikbare handvaten aangereikt voor zo’n transformatieproces in onszelf en in onze omgang met anderen. De normen, die zijn ons na tweeduizend jaar christendom wel bekend: heb uw naaste lief als uzelf, bemint uw vijanden, wat gij niet wil dat u geschiedt doe dat ook een ander niet. Het is in die tweeduizend jaar echter tamelijk contraproductief gebleken om enkel op die normen te blijven hameren. Natuurlijk, een beetje elementair fatsoen in de omgang zou de samenleving al een stuk aangenamer maken.
Maar we hebben vandaag niet zozeer behoefte aan nieuwe moraalridders, als wel aan mensen die ons laten zien hoe we in de praktijk van elke dag liefdevol en empathisch kunnen leren leven. De auteur van dit boek is zo iemand. Wie het leest en ermee aan het werk gaat wordt voorgoed genezen van de gedachte dat hij of zij als onbetekenend individu toch niets kan doen aan de wereldvrede. Want dit boek maakt duidelijk: vrede in de wereld kan hier en nu beginnen, op de plek waar jij bent." (Hein Stufkens)

Over de auteur
Photo Jan van Koert
Jan van Koert

Jan van Koert (1943) is de Nestor onder de Nederlandstalige gecertificeerde trainers in Geweldloze Communicatie. Zijn basis beroepsopleiding ligt op HBO niveau, waarmee hij zijn entree kon maken in de zakenwereld. Na militaire dienst is hij terechtgekomen in zijn eerste managementfunctie bij Siemens Nederland. Daarna werd hij adjunct directeur bij Varel In Roermond. Vandaar uit startte hij zijn eigen bedrijf, TIB b.v. en leidde dat gedurende 15 jaren. Daarna heeft hij nog een 5-tal jaren als adjunct directeur op managementcontractbasis gewerkt voor Initial Varel Security te Amsterdam. Gedurende die periode werd hem duidelijk dat zijn ziel en zaligheid niet langer in management binnen het bedrijfsleven lagen en ging hij opnieuw naar school.

Zijn studie in Neuro Emotionele Integratie, Natuurgeneeskunde en Masterpractitioner NLP brachten hem de titel “Vitaliteitscoach”. Op 1 januari 1998 begon hij met Vine coaching en training en in augustus van dat jaar kwam hij voor het eerst in aanraking met het gedachtegoed Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg.

In 1999 werd hij door Marshall Rosenberg als trainer geweldloze communicatie gecertificeerd. Aansluitend daaraan heeft hij nog ruim 500 trainingsuren besteed aan het zich verder eigen maken van dit materiaal. En daarmee is zijn voortdurende ontwikkeling op dit gebied niet afgesloten. Sinds 1998 heeft hij duizenden uren aan training en begeleidingservaring opgebouwd waar velen dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Op youtube zijn een dertiental interviewgesprekken gepubliceerd. Jan wordt o.a. geïnspireerd door Een cursus in wonderen.

Toon aanbod