Luistervoorbeeld

Geluk, deugd, plicht, keuze

8 colleges over de geschiedenis van de ethiek
Auteur Paul van Tongeren
Spreker Paul van Tongeren
Speelduur 8u 37m 25s
€ 25,00

Beschrijving

Het luisterboek bevat acht colleges van een historische inleiding tot de wijsgerige ethiek. De luisteraar wordt meegenomen op een spannende ontdekkingstocht door de geschiedenis van het denken over goed en kwaad, deugd en geluk, plicht, verantwoordelijkheid en keuze. Prof. dr. Paul van Tongeren, een van de topdocenten in de wijsbegeerte, legt, hardopdenkend, de ethische theorieen uit van belangrijke filosofen: Plato, Aristoteles, Marcus Aurelius, Augustinus, Thomas van Aquino, Immanuel Kant en Soren Kierkegaard.

De historische inleiding tot de wijsgerige ethiek is het grootste deel van de inleiding zoals die jaarlijks door Paul van Tongeren gedoceerd wordt aan studenten wijsbegeerte van de Radboud Universiteit Nijmegen. De opnames zijn gemaakt tijdens een echte cursus, maar ze geven niet die gehele cursus weer. Elk college dat in werkelijkheid anderhalf uur duurt, is hier tot een uur gecomprimeerd. Omdat de opnames beluisterd kunnen worden op heel andere momenten en plaatsen dan waarop de colleges werden gegeven, zijn verwijzingen naar de onmiddellijke omgeving en actualiteit verwijderd.

Van de originele 12 colleges zijn er 8 opgenomen in deze reeks. Ondanks deze bewerking en beperking, geven de colleges een levende, en hopelijk levendige – inleiding in de wijsgerige ethiek.

Inhoud
Het begin van de ethiek
De ethiek van Aristoteles (384-322)
De ethiek in het hellenisme, met name de Stoa
Augustinus (354-340) en Thomas van Aquino (1225-1274)
De ethiek van Immanuel Kant (1724-1804)
Soren Kierkegaard (1813-1855)

Details

ImprintBoekhandel Roelants
UitgeverDe Vrije Uitgevers
Publicatiedatum 5 oktober 2008
ISBN 9789461494160
Taal Nederlands
Soort audioOverige spraak (hoorcollege, interview, discussie, audiotour)
Speelduur 8u 37m 25s
Bestandsgrootte 442 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden


Reviews van luisteraars

Login om review toe te voegen.
Over de auteur
Photo Paul van Tongeren

Paul van Tongeren (1950), studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij promoveerde in Leuven op een proefschrift over de moraal van Nietzsches moraalkritiek. Hij is sinds 1993 gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit. Sinds 2002 is hij bovendien buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Sinds 2006 is hij wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Ethiek van de RU Nijmegen.

Hij is vooral werkzaam op het gebied van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis. Recente publicaties zijn Nietzsche-Wörterbuch (deel, I 2004), Deugdelijk leven. Een inleiding in de deugdethiek (Amsterdam: SUN, derde druk 2006), Over het verstrijken van de tijd (Nijmegen: Valkhof Pers, vierde druk 2007), Geluk, deugd, plicht, keuze; acht colleges over de geschiedenis van de ethiek (luisterboek, 2007)

Toon aanbod