Luistervoorbeeld

Fan flierefluiters en droechstinners

Kremearkes
Auteur Meindert Bylsma
Voorlezer Meindert Bylsma
Speelduur 4u 27m 12s
€ 7,50

Beschrijving

Yn Bylsma syn kremearkes wurdt de lêzer net allinne de mearkewrâld ynlutsen, mar ek op absurdistyske wize konfrontearre mei de wrâld fan hjoed.

Krekt as yn mearkeboeken stappe yn dit nije boek fan Meindert Bylsma keningen, reuzen, kabouters en bisten om. It is dan ek in 'mearkeboek', mar Bylsma neamt syn ferhalen kremearkes (krekt mearkes). It binne mearkes op syn wize en hy toant him dêrby tige fantasyryk en in skriuwer dy't it boartsjen mei de taal yn it bloed sit. Dat it 'krekt net mearkes' wêze wolle lit bygelyks de gekjeierige ein fan it ferhaal 'Punt' sjen:
'Moatte wy him no helpe en der de wenstige ein oan breidzje? Sa fan: lokkich kaam de punt ta ynkear, waard in tefreden ppunt en libbe noch lang en lokkich? It soe ôfbreidzen wêze mei in falske stek. Dat dogge wy dus net. Wy binne op in dea punt bedarre, punt út.'

Yn Bylsma syn kremearkes wurdt de lêzer net allinne de mearkewrâld ynlutsen, mar ek op absurdistyske wize konfrontearre mei de wrâld fan hjoed, sa as yn Mjirk:

'Jo stean net yn 'e kompjûter,' sei er, sûnder op it skerm te sjen. 'Nee, ik stean hjir,' 'Ha jo in bertebewiis?' 'Nee, dat haw ik net.' 'Dan bestean jo net.'

Meindert Bylsma syn (kre) mearkes binne by de tiid.

Inhoud
1. Kening dy't dreamde
2. Mjirk
3. Reus
4. Túnkabouter
5. Trollin
6. Skerpskutter
7. Tûzenpoat
8. Jongkeardel
9. Slak
10. Holder
11. Punt
12. Kening dy't garre
13. Earlik man
14. Mychhimmel
15. Kabouterfolkje
16. Spin
17. Ekonomy
18. Protter
19. Hin
20. Mûs
21. Hoanne
22. Spoekespuibistke
23. Ljip
24. Fisker
25. Prinses

Details

ImprintKoperative Utjouwerij
UitgeverAudiofrysk
Publicatiedatum 10 juli 2010
ISBN 9789461499615
Taal Fries
Speelduur 4u 27m 12s
Bestandsgrootte 274 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden

Over de auteur
Meindert Bylsma

Meindert Bylsma (1941) publisearre, nêst in grut tal dichtbondels, ferhalebondels en twa romans, al earder twa boekjes mei kremearkes: Hotputs (Ljochtmoanneboekje nr. 7) (1995) en Hite bliksem (Boekewikegeskink, 1997).

Toon aanbod