Hans Achterhuis

Foto Hans Achterhuis

Prof. dr. Hans Achterhuis (1942) studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Straatsburg. In 1967 promoveerde hij op een studie over Albert Camus. Van 1973 tot 1990 was hij verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast was hij van 1988 tot 1991 bijzonder hoogleraar in de milieufilosofie aan de Landbouw-universiteit van Wageningen.

Van 1990 tot 2007 was Achterhuis hoogleraar Algemene Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. In 2010 werd Hans Achterhuis door o.a. Trouw en Filosofie Magazine uitgeroepen tot Denker des Vaderlands, een eretitel die hij in 2013 heeft overgedragen.

Van zijn hand verschenen de volgende boeken: Utopie, Met alle geweld, De utopie van de vrije markt, Zonder vrienden geen filosofie, Tegendenken (samen met Henk Steenhuis) en De kunst van het vreedzaam vechten (Samen met Nico Koning)

Zowel Met alle geweld als De utopie van de vrije markt werd bekroond met de Socrates Wisselbeker voor het beste Nederlandstalige filosofieboek van het jaar.