Trinus Riemersma

Foto Trinus Riemersma

Tr. Riemersma (1938-2011) was een van de bekendste Friese schrijvers. Riemersma is geboren en opgegroeid in Ferwert. Hij heeft de kweekschool gedaan en zijn mo B-akte Fries gehaald. In 1979 studeerde hij af in de Friese taal- en letterkunde en in 1984 promoveerde hij op het proefschrift Proza van het platteland.

Riemersma is heel zijn actieve leven werkzaam geweest in het onderwijs. Hij begon aan de lagere scholen van Gauw en Herbaijum. Later werkte hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de lerarenopleiding van de NHL Hogeschool. In 1996 nam hij afscheid van het onderwijs.

Trinus Riemersma staat bekend als een tegendraads schrijver. In de jaren 60 en 70 koos hij voor controversiële thema's en een soms ruw taalgebruik in zijn romans. Na de spellingwijziging van 1980 besloot hij een eigen spelling voor het Fries te gebruiken. In de jaren 80 maakte hij toch de overstap naar de officiële spelling.

Trinus Riemersma heeft tweemaal de Gysbert Japicxpriis gekregen: in 1967 voor zijn eerste roman, Fabryk, en in 1995 voor de roman De reade bwarre. Voor zijn korte verhalen heeft Riemersma zesmaal de Rely Jorritsmapriis gekregen. Sinds 2003 was Riemersma werkzaam voor de uitgeverij Venus. Ook schreef hij een column in de Leeuwarder Courant.