Luistervoorbeeld

Vrijheid en verplichting

Een hoorcollege over grote denkers over de wijsgerige ethiek
Auteur Herman Philipse
Voorlezer Herman Philipse
Speelduur 8u 43m 18s
€ 35,00

Beschrijving

De titel Vrijheid en verplichting is ontleend aan de ethische theorie van Immanuel Kant en is een bijzonder actueel thema. Vanaf de Griekse oudheid tot op heden denken filosofen na over de menselijke ethiek. Geïnspireerd door urgente morele vraagstukken en de menselijke beperkingen, ontwikkelden filosofen opvattingen over ethiek die ook nu nog van grote waarde zijn.

Herman Philipse behandelt een selectie van grote westerse filosofen over ethiek, waaronder Plato, Aristoteles, Descartes, Hobbes, Spinoza, Hume, Kant, Nietszche en Levinas.

Inhoud

College 1. Plato: Euthyphro, Gorgias, Politeia
H1. Intro: Van Madoff naar Plato
H2. Doel, opzet en methode van de collegereeks
H3. Ethiek en politiek volgens de Politeia (ca 380 v. Chr)

College 2. Aristoteles: Ethica Nicomachea
H4. Inleiding
H5. Het Gulden Midden
H6. Het beste leven

College 3. Receptie van de stoa in de ethiek van Descartes
H7. Ethiek als therapie
H8. Voorlopige en definitieve ethiek
H9. Les passions de l'âme / Trâité des passions

College 4. Thomas Hobbes en Baruch Spinoza: twee radicale verlichters
H10. Individu en totaliteit bij twee deterministische denkers
H11. Het materialisme van Thomas Hobbes
H12. Het pan-en-theïsme van Baruch Spinoza

College 5. David Hume en Immanuel Kant: van empathie naar plicht
H13. Hume: A Science of Man
H14. Kant: autonomie en plicht
H15. Kant: Hoe is ethiek mogelijk?

College 6. Darwin, Mill en Nietzsche
H16. Charles Darwin: The Descent of Man
H17. John Stuart Mill: Utilitarianism
H18. Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral

College 7. Meta-ethiek van Moore tot Mackie
H19. Cognitivisme
H20. Non-Cognitivisme
H21. Het Frege-Geach Probleem

College 8. Arendt, Levinas, Singer
H22. Hannah Arendt
H23. Immanuel Levinas
H24. Peter Singer

Details

UitgeverHome Academy
Publicatiedatum 23 juni 2011
ISBN 9789085309147
Taal Nederlands
Speelduur 8u 43m 18s
Bestandsgrootte 301 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden

Over de auteur
Photo Herman Philipse
Herman Philipse

Prof. dr. mr. Herman Philipse (1951) studeerde rechten (doct. ex. 1973) te Leiden en wijsbegeerte (doct. ex. 1974) in Leiden, Oxford, Parijs, en Keulen. Na werkzaam geweest te zijn aan de universiteit van Leuven keerde hij in 1978 naar Leiden terug waar hij in 1983 promoveerde op Edmund Husserls filosofie van de logica. In 1985 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Leidse universiteit en sinds 1 september 2003 is hij universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Prof. Philipse doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte, in het bijzonder de kennistheorie. Recente boeken van zijn hand zijn: Atheïstisch manifest (Prometheus, Amsterdam 1995, 1998) en Heidegger's Philosophy of Being. A Critical Interpretation (Princeton University Press, Princeton 1998).

Toon aanbod