Luistervoorbeeld

Ethiek en evolutie

Een hoorcollege over de geschiedenis, biologie, filosofie en antropologie van de moraal
Auteur Herman Philipse
Voorlezer Herman Philipse
Speelduur 9u 12m 30s
€ 35,00

Beschrijving

De evolutietheorie dwingt de mens na te denken over het fundament van de menselijke moraal. Welke invloed hebben wetenschappelijke ontdekkingen vanaf 1850 op de verdere ontwikkeling van de ethiek? Hoe kunnen we altruïstisch gedrag vanuit de evolutietheorie verklaren en hoe rechtvaardigen we de moraal? Herman Philipse behandelt de relatie tussen ethiek en evolutie vanuit diverse wetenschappelijke invalshoeken. historisch, biologisch, filosofisch, speltheoretisch en antropologisch. Hij laat daarbij grote denkers uit de wetenschapsgeschiedenis de revue passeren.

Dit hoorcollege is tot stand gekomen in samenwerking met Studium Generale Utrecht.

Inhoud
College 1. Funderingen van de moraal: God, Kant, of John Stuart Mill?
Hoofdstuk 1. Theonomie
Hoofdstuk 2. Autonomie. Immanuel Kant
Hoofdstuk 3. Utilitarianism: John Stuart Mill

College 2. Darwin en de evolutie van moreel gevoel: The Descent of Man (1871)
Hoofdstuk 1. Special Creation in The Origin of Species
Hoofdstuk 2. Darwins verklaring van de menselijke moraal: The Descent of Man
Hoofdstuk 3. Evolutionaire Ethiek: verklaren of ook rechtvaardigen?

College 3. Twee Evolutionaire Ethici: Herbert Spencer en Friedrich Nietzsche
Hoofdstuk 1. Spencers ontwerp van een wetenschappelijke ethiek
Hoofdstuk 2. Spencers critici
Hoofdstuk 3. Nietzsche’s Evolutionaire Ethiek: een Umwertung aller Werte

College 4. Evolutionaire Ethiek van Haeckel tot Hitler
Hoofdstuk 1. Ernst Haeckel: een monistische metafysica en ethiek.
Hoofdstuk 2. Het gezonde (groeps-) leven als hoogste goed?
Hoofdstuk 3. Rassenstrijd en Exterminatie

College 5. Het sociobiologiedebat. Edward Wilson en zijn critici
Hoofdstuk 1. Kruisiging en wederopstanding van de Evolutionaire Ethiek
Hoofdstuk 2. Enkele ontwikkelingen in de Darwinistische Biologie
Hoofdstuk 3. Het sociobiologiedebat

College 6. Van Bonobo tot oermens. ethologische en antropologische perspectieven
Hoofdstuk 1. Bouwstenen van de moraal
Hoofdstuk 2. De Waals critici
Hoofdstuk 3. Van gemeenschappelijke voorouder tot jager-verzamelaar

College 7. Het altruïsme-probleem: een wijsgerige analyse
Hoofdstuk 1. Wat is altruïsme? Een conceptuele analyse
Hoofdstuk 2. Het probleem van evolutionair altruïsme
Hoofdstuk 3. Speltheorie en ‘multilevel selection theory’

College 8. Evolutietheorie en meta-ethiek
Hoofdstuk 1. De dialektiek van ethische axiomatisering en decisionisme
Hoofdstuk 2. Modellen van rechtvaardiging
Hoofdstuk 3. Het drie-verdiepingen model

Details

Uitgeverij Home Academy
Publicatiedatum 24 november 2015
ISBN 9789085309567
Taal Nederlands
Speelduur 9u 12m 30s
Bestandsgrootte 342 Mb
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden

Over de auteur
Photo Herman Philipse
Herman Philipse

Prof. dr. mr. Herman Philipse (1951) studeerde rechten (doct. ex. 1973) te Leiden en wijsbegeerte (doct. ex. 1974) in Leiden, Oxford, Parijs, en Keulen. Na werkzaam geweest te zijn aan de universiteit van Leuven keerde hij in 1978 naar Leiden terug waar hij in 1983 promoveerde op Edmund Husserls filosofie van de logica. In 1985 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Leidse universiteit en sinds 1 september 2003 is hij universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Prof. Philipse doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte, in het bijzonder de kennistheorie. Recente boeken van zijn hand zijn: Atheïstisch manifest (Prometheus, Amsterdam 1995, 1998) en Heidegger's Philosophy of Being. A Critical Interpretation (Princeton University Press, Princeton 1998).

Toon aanbod