Luistervoorbeeld

Leafde en leed út de oerpolder

Auteur Hylke Speerstra
Spreker Hylke Speerstra
Speelduur 2u 7m 15s
€ 11,95

Beschrijving

Op onnavolgbare wijze brengt Hylke Speerstra het platteland en zijn bewoners uit het verleden tot leven. Hij sprak meer dan tweehonderd Heidenskipsters en diepte familiegeschiedenissen uit aan de hand van dagboeken en documenten van officiële instanties. Een Speerstra gaat verder waar het geheugen van de huidige generaties verstek laat gaan, hij vult de verhalen aan: precies zo was het, of zo had het kunnen zijn.

Hylke Speerstra socht om in ferlerne mienskip en fûn dy yn it Heidenskip fan de njoggentjinde ieu. Hy hie petearen mei mear as twahûndert Heidenskipsters, âld-Heidenskipsters en oare belutsenen út de omlizzende doarpen en fiere omkriten. Hy djippe fergetten oantekeningen op, lies alde deiboeken en notysjes, sneupte yn argiven fan ynstansjes en famyljes, knope raffelige einen oan elkoar en folde de feiten oan mei fiksje.

Sa ûntstie it boek De oerpolder, dat yn 2006 ferskynde en binnen in jier fjouwer kear werprinte waard. Foar dit lústerboek selektearre de skriuwer tsien fan de moaiste ferhalen ut it boek. Hy lést se sels foar.

Details

ImprintUitgeverij Bornmeer
UitgeverBornmeer
Publicatiedatum 22 februari 2008
ISBN 9789461492050
Taal Fries
Soort audioLuisterboek
Speelduur 2u 7m 15s
Bestandsgrootte 172 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden

Recensies uit de pers

'Zulke mooie verhalen van passie en noodlot, van onvermijdelijke doem en ondergang, van worstelende kleine mensen onder het grauwe zwerk, dat het soms is alsof je een van de oude Russen zit te lezen.' - De Volkskrant

'Hylke Speerstra’s De Oerpolder is een bijzonder overtuigend, fraai boek.' - NRC Handelsblad

'Dit boek is prachtich, prachtich, prachtich! In yndrukwekkend stik fertelkeunst. Elke Fries moat dit lêzen ha...' - Friesch Dagblad

'Dit boek tilt op fan de sênes dy’t men net licht ferjit, opskreaun yn de bêste tradysje fan de ferhalende literatuer' - Leeuwarder Courant


Reviews van luisteraars

Login om review toe te voegen.
Over de auteur
Photo Hylke Speerstra

Rasferteller Hylke Speerstra (1936) hat it Fryske folkslibben op in ûnferjitlike manier fêstlein yn boeken as Neaken en bleat foar de dokter en De oerpolder.

Der ferskynden earder iisferhalen fan him yn de bondel Op redens oer. (Ek as harkboek by Audiofrysk.) Hy hat ferskate kearen meidien oan de Alvestêdetocht.

Oer De Kâlde Krústocht: 'It is mear as in sportboek, it is in sosjaal dokumint fol hoop en wanhoop yn de krisisjierren, ferrie yn de oarloch, en fan leafde troch alle tiden hinne. En yn elk ferhaal lizze drama en humor perfekt by elkoar yn de slach.'


Hylke Speerstra (1936) is oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant en een van Frieslands meest gelezen schrijvers. Zijn boeken zijn vaak gebaseerd op interviews en historisch onderzoek.

Toon aanbod