Luistervoorbeeld

Stemmen des Tijds 1936-1947

Een presentatie van het Nederlands Omroepmuseum
Auteur Instituut voor Beeld en Geluid
Voorlezer Anne van Egmond, Violet Falkenburg, Eugenie Herlaar, Jaap van Meekren, Tom Nieuwenhuijsen, Pim Reijntjes, Ger Lugtenburg
Speelduur 9u 36m 9s
€ 39,95

Beschrijving

Stemmen des Tijds bevat meer dan 9,5 uur klankbeelden uit de radiogeschiedenis met oorlogsberichten, revues, concerten en toespraken uit de periode 1939 tot 1947. De radiofragmenten uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zijn van commentaar voorzien door onder meer de bekende presentatoren Anne van Egmond, Ger Lugtenburg, Jaap van Meekren, Eugenie Herlaar en Tom Nieuwenhuijsen.

Een unieke verzamelijk geluidsopnamen die zich afspeelt van ruim voor de Tweede Wereldoorlog, via de mobilisatie, de oorlogsjaren, de bevrijding en de eerste jaren na de oorlog.

Vanzelfsprekend heeft de oorlog en de hieraan voorafgaande dreiging een belangrijke plaats in dit geluidsdocument. Maar ook is er aandacht voor filmmuziek uit Esmeralda, een fragment uit de 100ste Bonte Dinsdagavondtrein en de Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman spelen Heel de band is favoriet.

In het luistervoorbeeld wordt de toon gezet door Koningin Wilhelmina met haar afkondiging van de mobilisatie en de vele toespraken daarna over de oorlogssituatie. Verder bevat het luisterboek veel nieuwsberichten, legerberichten onder meer door Churchill, de op handen zijnde bevrijding en de atoombom op Hiroshima. Luister naar de originele boodschap van Minister president Schermerhorn in 1945 dat Japan zich heeft overgegeven. Het luisterboek eindigt met de aankondiging van de geboorte van Prinses Christina (toen Prinses Marijke), Minister president Deel over de eerste politiële actie in Nederlandse Indië en fragmenten uit het AVRO-radioprogramma Confetti.

Inhoud o.a.
1936
- Destijds in 1936
- Han Hollander bij de Olympische Spelen
- Willem Mengelberg bij afscheid cellist
- Twee fragmenten van optreden Buziau
- Sophie Tucker: "To all mothers"
- KLM-directeur Plesman
- AVRO-klok
- Dankwoord Abraham Tuschinski
- Koningin Wilhelmina: "Een blijde tijding"
- Troonsafstand Edward VIII
1937
- Huwelijk prinses Juliana en prins Bernard
- Dr. L.N. Deckers (min. van Landbouw) over de jeugd
- Mussolini in Berlijn
- Wereldomroep PCJ
- Tewaterlating Nieuw-Amsterdam. Ramp met luchtschip Hindenburg. George Gerswin overleden
- Twaalf en een half jarig toneeljubileum Charlotte Köhler. KLM 3x per week Naar Indië
- SDAP-voorman Koos Vorrink over oorlogsdreiging. Fritz Hirsch operette.
- Wereld-Jamboree in Vogelenzang
1938
- Negentien acht en dertig... Doop prinses Beatrix
- Radio-hoorspelen
- Anschlusz Oostenrijk. 300 jaar Stadsschouwburg Amsterdam
- Mr. H.P.L. Steenberghe (min. van Econ. Zaken) Nederlands Fabrikaat. Opening nieuwe KRO-studio
- 40-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina. Belgisch staatsbezoek aan Nederland
- Nieuwe startbanen voor Schiphol. Arie van Vliet wereldkampioen wielrennen
- De internationale spanning. Hitler in Neurenberg
- Chamberlain over bezoek aan Hitler. Radiorede min.-pres. Colijn: voormobilisatie
- Extra uitzending ANP. Chamberlain terug in Londen: "Peace for our time..."
- Ir. J.W. Alberda: het akkoord van München
- De jodenvervolging: Colijn over de vluchtelingenhulp
- Johnny and Jones - "Two boys and e guitar"
1939
- L.J. Jordaan: 'Morgen gaat het beter'
- Pater Borromaeus de Greeve: lijdensmeditatie in de Bosjeskerk, Rotterdam
- Peter Pech, Dr. Fockema. Kobus Koch: 'Het regiment trekt voorbij'
- Hoorspel: 'Spreek met Vlaanderen en het komt in orde'. 'Dodenhuis' VARA-hoorspelserie
- In memoriam Louis Davids door Fien de la Mar. Louis Davids: 'Daar komt een uiver gevlogen'
- Kroning Paus Pius XII. Einde Spaanse burgeroorlog. ANP: Aanval Italië op Albanië
- Min.pres. Colijn: Militaire maatregelen. Koos Vorrink: de SDAP en de monarchie
- Koningin Wilhelmina: algehele mobilisatie. ANP: Duitse inval in Polen. Adolf Hitler maakt oorlog tegen Polen bekend
- Chamberlain: 'This country is at war with Germany'. Reactie Roosevelt op uitbreken oorlog
- Kerstboodschap kon. Wilhelmina. Kerstviering prinselijk gezin
1940
- Nieuwjaarstoespraak jhr. mr. D.J. de Geer. Buziau: 'Op de dappere Finnen'. Duitse invasie van Denemarken en Noorwegen
- C. van Geelkerken, plv. leider NSB: 'De nieuwe orde komt snel'. Jhr. mr. D.J. de Geer kondigt staat van beleg af
- ANP-nieuwslezer leest proclamatie koningin. Ds. J.J. Buskes over bombardement Rotterdam
- Churchill: 'Blood, tears, toil and sweat...'
- Mr. J.H.R. van Schaik, voorzitter Tweede Kamer
- Koningin Wilhelmina: 'Onze driekleur symbool...'. ANP-bericht: verduistering en zomertijd
- Sondermeldung: capitulatie België
- Ons land na de capitulatie: Verwarring... Mussert over het nieuwe Europa. ANP: Italië verklaart Frankrijk en Engeland de oorlog
- Churchill: 'The news from France is very bad. De Gaulle in Engeland
- Hitler: 'Ein letzter Apell an die Vernunft...' Hitler over de komende invasie
- Kon. Wilhelmina wijdt Radio Oranje in. Kon. Wilhelmina 60 jaar
1941
- Een somber oorlogsjaar
- Max Blokzijl 'Ik was er zelf bij'. Hitler 'Het jodendom zal vernietigd worden'
- Prins Bernhard over de Blitz. Radio Oranje met spotlied op de Duce. Duitse landing op Kreta
- 'Lili Marleen'
- Ooggetuige over februaristaking. Toespraak Seyss-Inquart over de staking
- Roosevelt over de Leen- en Pachtwet
- Prof. mr. P.S. Gerbrandy herdenkt 10 mei 1940
- Colonel Britton 'The night is your friend'. Kon. Wilhelmina 'V-teken zinnebeeld van komende vrijheid'
- Nazilegers vallen Rusland binnen. Goebbels leest dagorder van Hitler
- Mussert's reactie op Duitse inval in Rusland. Stalin via Radio Moskou
- OKW-bericht 'Gevechten in de Oekraïne'
- Churchill 'Wanhoop niet...'. Oprichting Prinses Irenebrigade
- Kon. Wilhelmina wijst op oorlogsgevaar in Ned. Indië. Prof. dr. R. van Genechten 'De jodenmaatschappij vernietigen...'
- Reactie Roosevelt op aanval Pearl Harbor. Prof. mr. P.S. Gerbrandy over oorlogsverklaring aan Japan
- Churchill 'Optimisme lijkt gerechtvaardigd'
1942
- De Amerikanen komen in de strijd. Wochenschau - de strijd om Leningrad
- Hitler 'Ich tue alles für mein Volk...' Churchill 'Singapore has fallen'
- Kon. Wilhelmina na de val van Bandoeng
- Prins Bernhard na de verovering van Ned. Oost Indië. Mussert 'De joden en de jodenknechten..'
- Mussert beëdigt Nederlandse SS'ers
- Kon. Wilhelmina protesteert tegen doodvonnissen
- De kansen beginnen te keren. Max Blokzijl over de landing bij Dieppe
- Prins Bernhard kondigt gezinsuitbreiding aan
- Overwinningsklokken na El Alamein. Churchill 'Corporal Hitler himself...'
- Kon. Wilhelmina - 7 decemberrede. Seyss-Inquart over positie van NSB. Kersttoespraak kon. Wilhelmina 1942
1943
- De val van Stalingrad. OKW-bericht - strijd om Stalingrad beëindigd. Goebbels 'Wollt ihr den totalen Krieg?'
- Churchill 'The enemy is still proud and powerful...' OKW-bericht: geallieerden op Sicilië
- Het vergeten bombardement. Prinses Juliana na geboorte prinses Margriet
- Doop van prinses Margriet. BBC-reportage over landing in Italië
- Prof. mr. P.S. Gerbrandy 'Het bleek al schijn...' Hitler over capitulatie van Italië
- Hitler 'Niemals wird Deutchland kapitulieren...!' Prof. mr. P.S. Gerbrandy 'Prinsjesdag 1944 in vrijheid...!'
1944
- Churchill maakt balans op. Generaal Eisenhower maakt D-Day bekend
- BBC-oproepermaakt invasie wereldkundig. Bombardement Normandische kust
- Min.-pres. Gerbrandy 'Het uur der bevrijding heeft geslagen...' Robert Kiek 'Op weg naar Amsterdam...'
- De Spoorwegstaking. Robert Kiek over operatie Market Garden
- Ooggetuigeverslagen van de Slag om Arnhem. Robert Kiek, tien dagen na Market Garden
- Intocht Prinses Irenebrigade in Tilburg. Kon. Wilhelmina - Hulde spoorwegmannen; voedselschaarste
- OKW-bericht - Ardennen-offensief. Oudejaarsavonduitzending Radio Oranje
1945
- Naar de overwinning... Min.pres Gerbrandy 'Er is slechts één houding mogelijk...' Hitler - laatste openbare redevoering
- Pres. Roosevelt loopt vooruit op Verenigde Naties. Kon. Wilhelmina 'Reconstructie kabinet...'
- Koningin weer in Nederland
- Harry Truman herdenkt pres. Roosevelt. Prins Bernhard 'Nederland verliest een groot vriend...'
- De Führer is in de strijd gevallen. BBC-bericht: Berlijn is in Russische handen
- Radio Herrijzend Nederland maakt capitulatie bekend. Kon. Wilhelmina tot het vrije Nederland
- Commandant Tibbets na uitwerpen eerste atoombom. NBC-reportage capitulatie Japan
- Happy days are here again. Overwinningsparade in Amsterdam
- Staking in de Rotterdamse haven. Laatste uitzending Radio Oranje. A. den Doolaarrd - bevrijding van Indonesië
- Prof. dr. J.H. Logeman - vechten voor Indonesië. Extra nieuwsuitzending. Radio Free Indonesia
- Kapt. A. van den Dool 'Holland gaat weer aan de slag'. Prinsen Juliana weer in Nederland
- Paul de Waart schetst sfeer Prinsjesdag. Fragment troonrede. Proces Max Blokzijl. Mussert staat terecht
- Jan Stoffels in Neurenberg. Niet Schuldig verklaring oorlogsmisdadigers
1946
- 1946 werd een jaar van herstel en wederopbouw
- Prof. dr. W. Banning - oprichting Partij van de Arbeid, Min. Pres. Schermerhorn over de Indonesische kwestie
- Kon. Wilhelmina in Vught, Paul de Waart - Dodenherdenking Waalsdorpervlakte
- Erepromotie Winston Churchill. Eredoctoraat Prins Bernhard. Herman Felderhof - heropening Moerdijkbrug
- Prof. C.P.M. Romme over Linggadjati. K. Voskuik - ouderdomswet Drees
1947
- Bijkomen van de bezetting. Min. van Oorlog A.H.J.L. Fiévez over de 100.000 militairen in de Oost
- Geboorte Prinses Christina (toen Prinses Marijke). Gesprek Gerard Hoek (NCRV) met Prins Bernhard over de a.s. geboorte
- Akkoord van Linggadjati. Ir. J.W. Alberda - lid van de Raad van State
- Omroepbestel - Minister van O.K. en W. Dr. J.J. Gielen
- Marshall-plan. Minister van B.Z. van de V.S. G.C. Marshall
- Eerste politiële actie Nederlandse Indië. Minister President Mr. Dr. L.J.M. Beel
- Koningin Wilhelmina - Min. Pres. Beel leest troonrede van 1947 voor
- Overige gebeurtenissen - 'Ome' Jan van Zutphen geëerd door P.v.d.A
- Radioprogramma uit 1947 - AVRO-programma 'Confetti' van 13 maart 1947

Details

UitgeverInstituut voor Beeld en Geluid
Publicatiedatum 19 december 2009
ISBN 9789461497918
Taal Nederlands
Speelduur 9u 36m 9s
Bestandsgrootte 585 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden

Recensies uit de pers

'... Het blijkt dat de radio de historie het heetst van de naald kon vastleggen [...] Die geluidsdocumenten met de stemmen van allerlei grootheden en gewone mensen zijn gevat in spannende, zinvolle reportages, en klinken [...] als heet van de naald. Stemmen des tijds werd het levendigste en compactste geschiedenisboek dat ik ooit onder oren kreeg.' (Trouw, Franz Straatman, 1995)

Over de auteur
Instituut voor Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een cultuurhistorische instelling die het audiovisueel erfgoed, dat uit historisch of cultuurhistorisch oogpunt van nationaal belang is, verzamelt, conserveert en toegankelijk maakt voor zoveel mogelijk gebruikers: mediaprofessionals, onderwijs en wetenschap en het algemene publiek. Daarnaast ontwikkelt en verspreidt het instituut kennis op het gebied van audiovisuele archivering, digitalisering en mediahistorie.

Toon aanbod