Luistervoorbeeld

Mentha Minnema en it hûnemystearje

Auteur Anny de Jong
Voorlezer Anny de Jong
Speelduur 2u 35m 6s
€ 4,00

Beschrijving

Mentha Minnema komt in frjemde bistedokter op it spoar, dy't rare dingen mei hûnen útfynt. Stabij Mette fan Jeltsje en Jurjen Risselade is ûntfierd en der binne mear stabijs dy't slachtoffer wurden binne. Nei in protte aventoeren kriget Jurjen in sulveren balkje by de polysje, en dat hie er wol fertsjinne!

It ferhaal wurdt foarlêzen troch Anny de Jong, dy't it ek skreaun hat. It boek is oarspronklik ferskynd yn 1990 yn de Mentha Minnema-rige.

Inhoud
It kin alle kanten ut
Sneupers en paadwizers
In frjemde fisker
Even Apeldoorn bellen
Meagere lappen en noch wat
Moai frij en restich
Stom stom stom
In kabel en in toutsje
In nuver gefoel yn 'e mage
In pear fisknetten
De dju kunt ge niet uitkijken
In 'wittenskiplik' undersyk
In ekstra polysjeberjocht
Polysjebegelieding
Ratteljende telefoans
Fytsers jilde fansels net
Dy grutte...
Op folle toeren
In sulveren balkje

Details

ImprintAfûk
UitgeverAudiofrysk
Publicatiedatum 4 april 2009
ISBN 9789461496003
Taal Fries
Speelduur 2u 35m 6s
Bestandsgrootte 147 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden

Over de auteur
Photo Anny de Jong
Anny de Jong

Anny de Jong waard yn 1946 berne yn Tsjerkwert. Se learde oan de kristlike kweekskoalle te Snits ta ûnderwizeres. Neidat se slagge wie, wurke se fiif jier as ûnderwizeres yn Gaasterlân. Dêrnei krige se in beneaming oan de kristlike basisskoalle yn Bûtenpost, dy skoalle is se dêrnei trou bleaun. Se wennet mei har hûn en in tal siameeske katten yn Kollum.

Toon aanbod