John Brosens

Foto John Brosens

John Brosens (1946) publiceert zowel thrillers als jeugdromans, zodat hij een volwassen publiek en een jeugdige lezerskring bedient. Zijn gedichten verschijnen onder het pseudoniem Adriaan Broos.

Hij is in maart 1946 te Vlissingen geboren, een plaats die regelmatig figureert in zijn verhalen en gedichten. Hij komt uit een milieu dat tegenwoordig als 'kansarm' wordt omschreven en groeide op met een stiefvader die hem niet pruimde. Op school was hij een ongemotiveerde leerling die liever langs de stranden en havens zwierf dan zijn tijd in de schoolbanken te verdoen. Hij spijbelde dan ook regelmatig en leek op te groeien voor galg en rad. Toch werd hij - tot ieders verbazing - onderwijzer, daarna docent engels en remedial teacher. Zijn onderwijscarrière rondde hij af met een universitaire graad als onderwijskundige, met 'leesbevordering' als specialisme. Kinderen die niet helemaal in het schoolsysteem passen hebben hem altijd geboeid. Leerlingen kosten tijd, energie en aandacht, zegt hij. Door de schaalvergroting op scholen wordt de rol van de leraar als pedagoog geminimaliseerd. Dat is funest, want alleen met steun en bemoediging haal je het beste in iemand naar boven. Het huidige systeem biedt steeds minder ruimte om een persoonlijke band met leerlingen op te bouwen en produceert steeds meer ongemotiveerde leerlingen. En ontevreden leerkrachten ...

Zijn eerste stappen op het terrein van fictie zette hij met twee musicals voor de scholen waar hij werkte. In 1982 raakte hij betrokken bij onderwijskundige producties, voornamelijk schoolboeken voor zijn vakgebied: Engels. Al snel volgden er 'snelle' lees- en literatuurboekjes, zoals The Bleeper en The Arran Story. In vrijwel alle bibliotheken staat Story Line in de kast met 'Literatuurbeschrijvingen Engels - niet uitleenbaar'.

In 1998 verscheen zijn eerste jeugdroman, Door De Duistere Diepten, een fantasy-achtig verhaal dat weliswaar goede kritieken oogstte maar geen spectaculaire oplagen opleverde. Na de tweede druk werd het uitverkocht verklaard.

Inmiddels is John Brosens sinds 2002 fulltime auteur.

In februari 2003 verscheen zijn verhaal Peddelen in de Palingstraat op het internet, gratis en vrij van rechten, toegankelijk voor iedereen die op zoek was naar een waar relaas over de watersnoodramp in Zuidwest Nederland in 1953.

Herfst 2003 gaf hij de gedichtenbundel Wateren & Luchten in eigen beheer uit. De voornaamste thema's zijn "vervreemding" en "watersnood".

In oktober 2004 verscheen bij Ellessy Crime zijn eerste boek voor de volwassen liefhebbers van spannende boeken: Jacht Op De Jager, de eerste echte onderwijsthriller in Nederland. Er volgen lovende kritieken. In het najaar van 2005 bracht Ellessy Crime een tweede thriller uit: Duijkers Dossiers. Ook dit boek - met Vlissingen als decor - wordt goed ontvangen.

In november 2006 volgt thriller nummer drie: Zwart fortuin (Ellessy Crime): geen speurdersroman waarin het vinden van de dader centraal staat, maar een psychologische thriller over een boulimiapatiënte die door de wrede houding van haar echtgenoot geen andere uitweg ziet dan het recht in eigen hand te nemen. In dezelfde maand verschijnt bij De Fontein Jeugd Koers pal noord, het spannend en dramatisch relaas van het enige nog onbekende avontuur van Michiel de Ruyter: de barre voettocht die hij in 1623 noodgedwongen ondernam vanuit Baskenland naar Vlissingen.

In december 2007 verscheen opnieuw een psychologische thriller: Dubbel gepakt (Ellessy Crime): het verhaal over een uitgeefster die wordt belaagd door een stalker die een geheim uit haar verleden kent.

In het voorjaar van 2008 verscheen Donna Deletia, wegtoverheks (jeugdroman). Daarnaast verschijnen in 2008 Het Spoor van de Pandora (thriller over een ontvoering) en een spannende historische jeugdroman (werktitel: Vermist in Guyana) over een rampzalige vaartocht naar de Caraïben in 1626. Een verhaal in de categorie Waar Gebeurd!